MoPharmaC, Moravian Pharma Cluster

Farmaceutický klastr MoPharmaC vznikl a stále se rozšiřuje, jako územně koncentrovaná síť spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací v oblasti farmacie. Kooperační vazby členů mají potenciál k upevnění a zvýšení konkurenceschopnosti našich členů.

Posláním klastru MoPharmaC - Moravian Pharma Cluster, je podpora spolupráce malých a středních podniků podnikajících v oblasti farmaceutického průmyslu a výroby doplňků stravy, zejména v regionu Moravy.

Obecným cílem klastru MoPharmaC je vytvoření funkční platformy pro podporu spolupráce, inovací, sdílení a výměny informací, rozvoj společných výzkumně-vývojových projektů a jejich zavádění do praxe.

MoPharmaC se také aktivně věnuje podpoře spolupráce malých a středních podniků v regionu Moravy s vysokoškolskými studenty farmaceutických a odborných oborů, v rámci celé České republiky.


Poslání klastru MoPharmaC - podpora konkurenceschopnosti členů klastru MoPharmaC pro udržitelný rozvoj oboru farmacie a doplňků stravy, zejména v regionu Moravy.

 


seznam aktualit z MoPharmaC

4.2.2016

Festival vzdělávání

Rádi bychom Vás informovali o akci Festival vzdělávání – ukázky seminářů, workshopy a koučování, který se uskuteční ve čtvrtek a pátek 18. a 19. února 2016 v Domě kultury AKORD v

pokračovat

3.2.2016

Vzdělávací seminář

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavý seminář - Uplatňování zákoníku práce v personální a mzdové praxi od 1. 1. 2016, který se uskuteční počátkem března v Ostravě. Seminář

pokračovat

16.11.2015

První zasedání klastru MoPharmaC

Dne 10.11.2015 se v sídle klastru konalo první pracovní zasedání klastru MoPharmaC.  Na zasedání se sešli členové a příznivci klastru, hlavním bodem setkání bylo vzájemné

pokračovat

Seznam aktualit z MoPharmaC naleznete zde Seznam všech aktualit

Členové klastru MoPharmaC

Seznam členů klastru MoPharmaC